ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja prowadzi procedurę mającą na celu zapobieżenie autorstwu ukrytemu oraz autorstwu pozornemu, zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf
Autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nadesłane teksty są zgodne z zasadami rzetelności naukowej i nie zachodzi zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship). Pisemna autodeklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca