Zespół redakcyjnyREDAKCJA

Redaktor naczelny
: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, WTUO
Z/ca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, UWr
Sekretarz: ks. dr Mateusz Rafał Potoczny, WTUO


R
ADA NAUKOWA

Stanisław Araszczuk (Papieski Wydział Teologiczny/Pontifical Faculty of Theology, Wrocław), 
Robert Bernagiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/John Paul II Catholic University of Lublin),
Tadeusz Dola (Uniwersytet Opolski/University of Opole),
Krzysztof Konecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University, Toruń),
Stefan Koperek CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II/Pontifical University of John Paul II),
Czesław Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/John Paul II Catholic University of Lublin),
Benedikt Kranemann (Uniwersytet Erfurt/University of Erfurt),
Bogusław Nadolski TChr (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa),
H.E. Manuel Nin (Papieski Instytut Orientalny/Pontifical Oriental Institute, Rzym),
Jacek Nowak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa),
Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław),
Franz Karl Praßl (Uniwersytet Graz/Graz University),
Antoni Reginek (Uniwersytet Śląski/University of Silesia, Katowice),
Helmut Jan Sobeczko (Uniwersytet Opolski/University of Opole),
Manlio Sodi SDB (Papieski Uniwersytet Salezjański/Salesian Pontifical University, Rzym),
Jerzy Stefański (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Adam Mickiewicz University, Poznań),
Jacob Thekeparampill (St. Ephraem Ecumenical Research Institute, Kottayam, Indie),
Andrzej Żądło (Uniwersytet Śląski/University of Silesia, Katowice).