Dwie wersje „Pieśni historycznej…”: kult ikony Matki Boskiej Ladeńskiej na tle kultu ikony Matki Boskiej Żyrowickiej


Abstrakt

Artykuł jest poświęcony ikonie Matki Bożej Ladeńskiej (inne nazwy – Ladańska, Ladzieńska) z bazyliańskiego monasteru w Małych Ladach położonych niedaleko Mińska (Białoruś), otoczonej kultem lokalnym od czasu powstania w 1 poł. XVIII do 1. poł. XX w. Ikona była kopią ikony Matki Boskiej Żyrowickiej i jej kult był pochodną kultu bardziej czczonej ikony Żyrowickiej, nasilonego po jej koronacji w 1730 r. oraz przypadkowym odsłonięciem jej kopii w cerkwi św. Sergiusza i Bachusa w Rzymie podczas remontu w 1718 r. Oba te motywy odcisnęły się w historii ikony z Lad. Najwcześniejsze wiadomości legendarne o powstaniu kultu ikony są zapisane w dwóch wierszach z 1744 r. zachowane w rękopisemnym zbiorze tekstów religijnych, dodane w aneksach do artykułu.


Słowa kluczowe

cudowne wizerunki; kult maryjny; ikona Matki Boskiej Ladeńskiej; ikona Matki Boskiej Żyrowickiej; Madonna del Pascolo; sztuka Rzeczypospolitej


Opublikowane : 2021-07-09


Barysenka, V. (2021). Dwie wersje „Pieśni historycznej…”: kult ikony Matki Boskiej Ladeńskiej na tle kultu ikony Matki Boskiej Żyrowickiej. Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), 233-253. https://doi.org/10.25167/ls.2072

Volha Barysenka  volha.barysenka@phdstud.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0