Cechy duchowości św. Jana Bosko na podstawie tekstów mszalnych.


Abstrakt

Autor w swoim opracowaniu poddał analizie wszystkie teksty euchologijne liturgicznego wspomnienia św. Jana Bosko znajdujące się zarówno w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich, jak i w Messale Proprio della Famiglia Salesiana.  Okazała się ona cennym zabiegiem, który miał na celu ukazanie zasadniczych elementów duchowości św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Ponadto artykuł prezentuje bogactwo tekstów mszalnych, które spełniają wiele funkcji przede wszystkim formacyjnych
i dydaktycznych, które przy dobrym wykorzystaniu mogą powiększyć plejadę osób wyniesionych w Kościele katolickim do grona błogosławionych i kanonizowanych.


Słowa kluczowe

Słowa kluczowe: teksty euchologijne, św. Jan Bosko, liturgia, duchowość, formacja.

BIBLIOGRAFIA
Erarbeitet von Heinz Obermayer, Kurt Speidel, Klaus Vogt, Gerhard Zieler, 1995, Mała encyklopedia biblijna, tłumaczenie z niemieckiego: Stanisław Dzida, Antoni Kluba, Teresa Krajewska, Małgorzata Sobolewska, Kraków, Dom Wydawniczy "Aslan".
Francis Desramaut, 1990, Ksiądz Bosko i życie duchowe, tłumaczenie z francuskiego: Tadeusz Jania, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.
Georgio Fanciulli, 2001, Święty Jan Bosko przyjaciel młodzieży, tłumaczenie z niemieckiego: Jacek Jurczyński, Kraków, Poligrafia ITS.
Helmut J. Sobeczko. 1989. Teologiczna treść modlitw pokomunijnych w nowym Mszale, W Mszał księgą życia, Bogusław Nadolski, 132, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
Jan Bosco, 1844, Il sette dolori di Maria considerati in forma di meditazione, Torino.
Jan Bosco, 1849, Il sistema metrico decimale ridotto a cemplicita, preceduto dalle quarto prime operazioni dell`aritmetica, ad uso degli artigiani e della gente di compagnia, per cura del sacerdote Bosco Giovanni, Torino.
Jan Bosco, 1855, La storia d` Italia raccontata alla gioventu da suoi primi abitatori sino ai nostril giorni , corredata di una carta geografica d`Italia dal sacerdote Bosco Giovanni, Torino.
Jan Bosco, 1845, Storia ecclesiastica ad uso delle scuole, utile ad ogni ceto di persone […] compilata dall sacerdote Giovanni Bosco, Torino.
Jan Bosco, 1847, Storia sacra per uso delle scuole, utile ad ogni stato di persone, arricchita di analoghe incisioni, compilata dal sacerdote Giovanni Bosco, Torino.
Jan Bosko, 1987, Wspomnienia Oratorium, tłumaczenie z włoskiego: Gutewicz I., Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.
Jan Janicki. 1989. Modlitwy nad darami, W Mszał księgą życia chrześcijańskiego,

Bogusław Nadolski, 35-49. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
Jan Paweł II, 1988, Ojciec i nauczyciel młodzieży, List Ojca Świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Vigano Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, Watykan, Tipografia Poliglotta Vaticana, 3.
Jean Schepens, 2007, Sakrament pokuty i Eucharystii w praktyce wychowawczo – duszpasterskiej Księdza Bosko, w: Duchowość salezjańska w zarysie, tłumaczenie z niemieckiego Jacek Jurczyński, Kraków, Poligrafia ITS.
Joseph Aubry, 1994, Salezjańska duchowość apostolska i duch salezjański, tłumaczenie z francuskiego: Tadeusz Jania, Kraków, Poligrafia ITS.
Liturgia delle Ore, Proprio Salesiano, Calendario e testi liturgici propri della Società di San Francesco di Sales, dell' Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dell' Istituto secolare delle Volontarie di Don Bosco, 2010, Roma.
Luciano Cian, 1986, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, tłumaczenie z włoskiego Marian Gabryel, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.
Manfred Burker, 1989, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłumaczenie z niemieckiego: Kazimierz Romaniuk, Poznań, Wydawnictwo Pallotinum.
Mario Galizzi, 1989, Wybór ubogich, tłumaczenie z włoskiego: Lucyna Szydłowska, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.
Messale Proprio della Famiglia Salesiana , Roma 1990.
Morand Wirth, 2009, Ksiądz Bosko i Rodzina Salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815 – 1888), tłumaczenie polskie: Tadeusz Jania, Kraków, Poligrafia ITS.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, wyd. II, 2009.
Pietro Braido, Il sistema preventivo di don Bosco, Torino 1955.
Stanisław Grzybek, Józef Kudasiewicz, Tadeusz Olszański, 1975, Biblia na co dzień, Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Wilhelm Hündermann, 1977, Apostoł młodych św. Jan Bosko, tłumaczenie z niemieckiego: Stefan Sołtyszewski, Londyn, Wydawnictwo Veritas.
Zarząd Generalny Towarzystwa Salezjańskiego, Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa św. Franciszka Salezego, 1986, Rzym, Tipografia S.G.S, Instituto Pio XI.

Opublikowane : 2021-07-07


Błaszczyk, R. (2021). Cechy duchowości św. Jana Bosko na podstawie tekstów mszalnych. Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), 131-147. https://doi.org/10.25167/ls.3971

Radosław Marek Błaszczyk  radekb@tlen.pl
WSDTS  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0