Константин Великий и св. Елена на фресках Яна Кубена в Воздвиженском костеле в Бжеге


Abstrakt

The paper introduces the splendid representations of Emperor Constantine the Great and Saint Helena in Jan Kuben’s frescos in the church under invocation of the Triumph of the Cross in Brzeg. They testify strongly of the incessant presence of the creative reflection over the Christian ancient times in the area of Opole Silesia in the period of the Catholic reform in the 18th century. Kuben’s trompe-l’oeil constitutes a wonderful combination of deeply experienced Catholic spirituality with the genius of the artist – a visionary.


Słowa kluczowe

Jan Kuben; Frescos; Brzeg; Church of the Triumph of the Holy Cross

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Śląska Opolskiego, Kraków 1974.

Hoffmann H., Die katholischen der Stadt Brieg, Breslau 1935.

Hulimka J., Zabytkowa więźba dachowa kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, „Monografia. Spotkanie z Zabytkiem” 2009, cz. 1, 3 (III): Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Brzeg.

Konik E., Ziemie śląskie w zasięgu „wpływów rzymskich”, [в:] Tradycje kultury antycznej na Śląsku, red. J. Rostropowicz, Opole 1997.

Lec Z., Nieco uwag o dziejach i działalności jezuitów w Opolu w latach 1667–1776, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1995, R. 15.

Nowak R., Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, Brzeg 2011.

Oulíková P., Przyczynek do życia i twórczości Jana Kubena w Czechach, „Monografia. Spotkanie z Zabytkiem” 2009, cz. 1, 2009, 3 (III): Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Brzeg.

Płazak I., Jan Kuben. Dekoracja malarska kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Krzyża w Brzegu, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5.

Szymański A., Iconography of Constantin The Great and Saint Helen in Opolski Silesia, [w:] Nis and Byzantium. Fourth Symposium Nis, 3–5 June 2005. The Collection of Scientific Works IV, red. M. Rakocija, Nis 2006.

Zlat M., Brzeg, Wrocław 1960.

Żaba A., Słowo wstępne, „Monografia. Spotkanie z Zabytkiem” 2009, cz. 1, 3 (III): Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Brzeg.

Pobierz

Opublikowane : 2020-01-24


Szymański, A. (2020). Константин Великий и св. Елена на фресках Яна Кубена в Воздвиженском костеле в Бжеге. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 17(3), 173 - 182. https://doi.org/10.25167/osap.1875

Andrzej Szymański 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3504-0497


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz poszczególni Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego, mających samodzielne znaczenie).
W Opolskich Studiach Administracyjno - Prawnych mogą być publikowane tylko utwory wcześniej nie rozpowszechnione.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO") administratorem danych osobowych osób publikujących w Opolskich Studiach Administracyjnoprawnych (Wydawnictwo UO) jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.