Harmonogram wydawniczy „Stylistyki” na lata 2022-2024

2021-03-15

 

„Stylistyka” XXXI/2022 „Media i styl”

Media są obecnie jednym z najważniejszych składników rzeczywistości społecznej, a tym samym i językowej. Zapraszamy zatem do rozważań inspirowanych m.in. takimi zagadnieniami, jak:

 • oralność, piśmienność, elektroniczność;
 • stylistyka wobec mediów;
 • formy tekstowości w mediach (multimodalność, hipertekstowość, interaktywność itp.);
 • odmiany medialne, ich charakter i dynamika itp.;
 • gatunki medialne oraz ich przemiany;
 • inne.

„Stylistyka” XXXII/2023 „Historia i styl”

Hasłem tym zachęcamy do przyjęcia perspektywy diachronicznej w oglądzie różnych fenomenów mieszczących się w polu badawczym stylistyki, takich m.in. jak:

 • rozwój myśli stylistycznej (dorobek stylistyki poszczególnych epok, nurtów, paradygmatów; sylwetki wybitnych badaczy );
 • procesy stylowe i ich uwarunkowania;
 • rozwój stylów funkcjonalnych (dyskursów, gatunków);
 • kształtowanie się środków stylowych (leksyka, składnia itp.);
 • kształcenie sprawności stylowej;
 • inne.

„Stylistyka” XXXIII/2024 „Stylistyka cyfrowa”

Tom będzie poświęcony badaniom – refleksji metodologicznej oraz prezentacji dorobku – które dokonują się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii gromadzenia, udostępniania oraz opracowywania danych. Zapraszamy do dyskusji nad takimi zagadnieniami, jak:

 • nowe horyzonty stylistyki wobec zwrotu cyfrowego;
 • biblioteki cyfrowe i korpusy językowe w badaniach stylistycznych;
 • procedury stylistyczne a nowe postaci danych – możliwości i ograniczenia;
 • stylometria dziś;
 • style, dyskursy, gatunki, środki stylowe itp. w analizie komputerowej;
 • inne.