RECENZENCI

Recenzenci polscy:

 1. Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski)
 2. Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 3. Aleksander Gadomski (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)
 4. Irena Kamińska-Szmaj (Uniwersytet Wrocławski)
 5. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 6. Danuta Ostaszewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 7. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 8. Anna Starzec (Uniwersytet Opolski)
 9.  Natalia Cvietova (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej w Sankt-Petersburgu, Rosja)
 10. Marie Čechova (Uniwersytet w Usti nad Łabą, Czechy)
 11. Wadim Dementiew (Uniwersytet w Saratowie, Rosja)
 12. Jana Hoffmannova (Instytut Języka Czeskiego CAN, Czechy)
 13. Svitłana Jermolenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
 14. Ivana Kolářová (Unwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)
 15. Maria Kotiurova (Uniwersytet w Permie, Rosja)
 16. Tatiana Kuzniecova (Akademia Prawnicza w Odessie, Ukraina)
 17. Elena Małyszeva (Uniwersytet w Omsku, Rosja)
 18. Vładymir Salimovskij (Uniwersytet w Permie, Rosja)
 19. Natalia Sidiaczenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
 20. Branko Tošović (Uniwersytet w Grazu, Austria)

Recenzenci zagraniczni

 1. Natalia Cvietova (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej w Sankt-Petersburgu, Rosja)
 2. Marie Čechova (Uniwersytet w Usti nad Łabą, Czechy)
 3. Wadim Dementiew (Uniwersytet w Saratowie, Rosja)
 4. Jana Hoffmannova (Instytut Języka Czeskiego CAN, Czechy)
 5. Svitłana Jermolenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
 6. Ivana Kolářová (Unwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)
 7. Maria Kotiurova (Uniwersytet w Permie, Rosja)
 8. Tatiana Kuzniecova (Akademia Prawnicza w Odessie, Ukraina)
 9. Elena Małyszeva (Uniwersytet w Omsku, Rosja)
 10. Vładymir Salimovskij (Uniwersytet w Permie, Rosja)
 11. Natalia Sidiaczenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
 12. Branko Tošović (Uniwersytet w Grazu, Austria)