RECENZENCI


Recenzenci polscy:

Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Aleksander Gadomski (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Irena Kamińska-Szmaj (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Danuta Ostaszewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Tomasz Piekot (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Tadeusz Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Marcin Poprawa (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)

Magdalena Steciąg (Uniwersytet w Zielonej Górze, Polska)

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląska, Polska)

Jacek Szczepaniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Małgorzata Wideł-Ignaszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Polska)

Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski, Polska)

 

Recenzenci zagraniczni:

Natalia Cvietova (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej w Sankt-Petersburgu, Rosja)

Marie Čechova (Uniwersytet w Usti nad Łabą, Czechy)

Wadim Dementiew (Uniwersytet w Saratowie, Rosja)

Jana Hoffmannova (Instytut Języka Czeskiego CAN, Czechy)

Svitłana Jermolenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)

Ivana Kolářová (Unwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)

Maria Kotiurova (Uniwersytet w Permie, Rosja)

Tatiana Kuzniecova (Akademia Prawnicza w Odessie, Ukraina)

Elena Małyszeva (Uniwersytet w Omsku, Rosja)

Vładymir Salimovskij (Uniwersytet w Permie, Rosja)

Natalia Sidiaczenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)

Branko Tošović (Uniwersytet w Grazu, Austria)

Josef Bartoň (Uniersytet Karola, Praga, Czechy)

Olga Czeremska (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Semena Kuznetsa w Charkowie, Charków, Ukraina)

Markéta Malá (Uniersytet Karola, Praga, Czechy)

Anna Petríková (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)

Natalia Piddubna (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina)

Anita Runjić-Stoilova (Uniwersytet w Splicie, Chorwacja)

Strahinja Stepanov (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)

Olga Severskaya (Instytut Języka Rosyjskiego im. Winogradowa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja)