RECENZENCI


Recenzenci polscy:

Mieczysław Balowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Magdalena Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Małgorzata Fabiszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Barbara Lena Gieraszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Jolanta Jabłońska-Bonca (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska)

Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Danuta Kowalska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Felicja Księżyk (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Marek Lis (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Izabela Lis-Wielgosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Marek Łukasik (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Zbigniew Mazur (Uniwersytet Marii Skłocowskiej-Curie, Lublin, Polska)

Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Marceli Olma (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Iwona Pałucka-Czerniak (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

Ivan Petrov (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Romualda Piętkowa (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)


Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

Irena Szczepankowska (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Leszek Tymiakin (Uniwersytet Marii Skłocowskiej-Curie, Lublin, Polska)

Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Izabela Winiarska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Bartosz T. Wojciechowski (Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska)

Ewa Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Marta Wójcicka (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, Polska)

 

Recenzenci zagraniczni:

Larisa Szewczenko (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina)

Hans Giessen (Uniwersytet Saary, Saarbrücken, Niemcy)