O czasopiśmie

 Zakres tematyczny

Czasopismo „Stylistyka” jest międzynarodowym periodykiem naukowym, założonym w 1992 r. przez prof. Stanisława Gajdę. Przedstawia wyniki badań komunikacji językowej ze stylistycznego punktu widzenia. Stylistyka jest tu rozumiana szeroko, jako transdyscyplinarna nauka zajmująca się m.in. kompetencją stylową, środkami stylowymi, stylem konkretnego tekstu, stylami indywidualnymi i zbiorowymi (gatunkowymi, funkcjonalnymi itd.) oraz ich psychicznymi, społecznymi i kulturowymi kontekstami.  Rocznik publikuje wyniki badań stylistycznych prowadzonych w ramach językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze. Do publikacji przyjmuje się teksty we wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski).