Czasopismo „Stylistyka” jest międzynarodowym periodykiem naukowym, założonym w 1992 r. przez prof. Stanisława Gajdę. Przedstawia wyniki badań komunikacji językowej ze stylistycznego punktu widzenia. Stylistyka jest tu rozumiana szeroko, jako transdyscyplinarna nauka zajmująca się m.in. kompetencją stylową, środkami stylowymi, stylem konkretnego tekstu, stylami indywidualnymi i zbiorowymi (gatunkowymi, funkcjonalnymi itd.) oraz ich psychicznymi, społecznymi i kulturowymi kontekstami.  Rocznik publikuje wyniki badań stylistycznych prowadzonych w ramach językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze. Do publikacji przyjmuje się teksty we wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Czytaj więcej

ISSN: 1230-2287 (Print) ISSN: 2545-1669 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Harmonogram wydawniczy „Stylistyki” na lata 2022-2024

2021-03-15

„Stylistyka” XXXI/2022 „Media i styl”

Media są obecnie jednym z najważniejszych składników rzeczywistości społecznej, a tym samym i językowej. Zapraszamy zatem do rozważań inspirowanych m.in. takimi zagadnieniami, jak:

 • oralność, piśmienność, elektroniczność;
 • stylistyka wobec mediów;
 • formy tekstowości w mediach (multimodalność, hipertekstowość, interaktywność itp.);
 • odmiany medialne, ich charakter i dynamika itp.;
 • gatunki medialne oraz ich przemiany;
 • inne.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XXXI/2022 upływa 30 listopada 2021 r.

„Stylistyka” XXXII/2023 „Historia i styl”

Hasłem tym zachęcamy do przyjęcia perspektywy diachronicznej w oglądzie różnych fenomenów mieszczących się w polu badawczym stylistyki, takich m.in. jak:

 • rozwój myśli stylistycznej (dorobek stylistyki poszczególnych epok, nurtów, paradygmatów; sylwetki wybitnych badaczy );
 • procesy stylowe i ich uwarunkowania;
 • rozwój stylów funkcjonalnych (dyskursów, gatunków);
 • kształtowanie się środków stylowych (leksyka, składnia itp.);
 • kształcenie sprawności stylowej;
 • inne.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XXXII/2023 upływa 30 listopada 2022 r.

„Stylistyka” XXXIII/2024 „Stylistyka cyfrowa”

Tom będzie poświęcony badaniom – refleksji metodologicznej oraz prezentacji dorobku – które dokonują się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii gromadzenia, udostępniania oraz opracowywania danych. Zapraszamy do dyskusji nad takimi zagadnieniami, jak:

 • nowe horyzonty stylistyki wobec zwrotu cyfrowego;
 • biblioteki cyfrowe i korpusy językowe w badaniach stylistycznych;
 • procedury stylistyczne a nowe postaci danych – możliwości i ograniczenia;
 • stylometria dziś;
 • style, dyskursy, gatunki, środki stylowe itp. w analizie komputerowej;
 • inne.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XXXIII/2024 upływa 30 listopada 2023 r. • DOAJ
 • Index Copernicus
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLus
 • Pol-index

h5Index
10 (2020)

MNISW
100 (2021 r.)

Index Copernicus
2020: 91.71