KONTROLA ANTYPLAGIATOWA


Czasopismo "Stylistyka" korzysta z oferowanej przez  Crossref usługi Similarity Check, która daje dostęp do systemu iThenticate firmy Turnitin służącego kontorli antyplagiatowej.

iThenticate jest narzędziem dla badaczy i profesjonalnych pisarzy do sprawdzania oryginalności ich prac pod kątem potencjalnych plagiatów. Autorzy, badacze i współpracownicy mogą również korzystać z iThenticate w celu sprawdzenia swoich prac przed ich wysłaniem, odwiedzając stronę www.ithenticate.com.

Więcej informacji: http://www.ithenticate.com/about