Czasopismo „Stylistyka” jest międzynarodowym periodykiem naukowym, założonym w 1992 r. przez prof. Stanisława Gajdę. Przedstawia wyniki badań komunikacji językowej ze stylistycznego punktu widzenia. Stylistyka jest tu rozumiana szeroko, jako transdyscyplinarna nauka zajmująca się m.in. kompetencją stylową, środkami stylowymi, stylem konkretnego tekstu, stylami indywidualnymi i zbiorowymi (gatunkowymi, funkcjonalnymi itd.) oraz ich psychicznymi, społecznymi i kulturowymi kontekstami.  Rocznik publikuje wyniki badań stylistycznych prowadzonych w ramach językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze. Do publikacji przyjmuje się teksty we wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Czytaj więcej

ISSN: 1230-2287 (Print) ISSN: 2545-1669 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Harmonogram wydawniczy „Stylistyki” na lata 2022-2024

2021-03-15

Redakcja "Stylistyki" odstępuje od dotychczasowej tradycji opatrywania kolejnych numerów hasłem tematycznym. Wierzymy, że w ten sposób czasopismo jeszcze bardziej otworzy się na zainteresowania badaczy (wciąż jednak mieszczące się w dotychczasowym profilu). Opatrzone hasłem ukazywać się będą tylko wydania specjalne „Stylistyki”, poświęcone ściślej sprecyzowanym zagadnieniom.
Obecnie w przygotowaniu są dwa wydania specjalne: „Stylistyka zachodniosłowiańska” oraz „Nazwy i styl”.   Zmieniamy także tryb nadsyłania artykułów do publikacji - można je zgłaszać permanentnie (przez cały rok), a publikacja nastąpi po pomyślnym zakończeniu procedury recenzyjnej.     


  • DOAJ
  • Index Copernicus
  • CEEOL
  • CEJSH
  • ERIH PLus
  • Pol-index

h5Index
10 (2020)

MNISW
100 (2021 r.)

Index Copernicus
2020: 91.71