„Stylistyka” to międzynarodowy rocznik naukowy założony w 1992 r. przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę. Od 2018 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska, profesor UO. „Stylistyka” publikuje teksty poświęcone badaniom nad stylami funkcjonalnymi języków etnicznych.

ISSN: 2545-1669 (Online) ISSN: 1230-2287 (Print) DOI: 10.25167/Stylistyka


 
 


  • Pol-index

h5Index
4 - 2018 r.

MNISW
11 - 2017 r.

Index Copernicus
49.77 - 2016 r.