„Stylistyka” to międzynarodowy rocznik naukowy założony w 1992 r. przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę. Od 2018 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska, profesor UO. „Stylistyka” publikuje teksty poświęcone badaniom nad stylami funkcjonalnymi języków etnicznych.

ISSN: 2545-1669 (Online) ISSN: 1230-2287 (Print) DOI: 10.25167/Stylistyka

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • Index Copernicus
  • CEEOL
  • CEJSH
  • Pol-index

h5Index
9 (2019)

MNISW
20 (2019 r.)

Index Copernicus
76.73 (2019 r.)