„Stylistyka” to międzynarodowy rocznik naukowy założony w 1992 r. przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę. Od 2018 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska, profesor UO. „Stylistyka” publikuje teksty poświęcone badaniom nad stylami funkcjonalnymi języków etnicznych. Czasopismo znajduje się na liście MNiSW z 2021 roku (100 punktów).

Czasopismo ukazuje się w formie drukowanej i on-line – na platformie Open Journal Systems (OJS) na zasadach otwartego dostępu. „Stylistyka” jest indeksowana w następujących bazach: CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ERIH PLUS. Publikowane teksty są przygotowywane zgodnie z zasadami norm etycznych i dobrymi praktykami publikacyjnymi oraz poddawane są recenzowaniu metodą double-blind peer review .

Częstotliwość ukazywania się 

Czasopismo jest rocznikiem.

Termin zgłaszania artykułów do publikacji upływa 30 listopada roku poprzedzającego rok wydania tomu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz poniżej: „Aktualności” – „Harmonogram wydawniczy”.

Polityka swobodnego dostępu    

Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Opłaty za publikację

Czasopismo „Stylistyka” nie pobiera opłat za publikację artykułu.

 

ISSN: 2545-1669 (Online) ISSN: 1230-2287 (Print) DOI: 10.25167/Stylistyka

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Harmonogram wydawniczy „Stylistyki” na lata 2022-2024

2021-03-15

„Stylistyka” XXXI/2022 „Media i styl”

Media są obecnie jednym z najważniejszych składników rzeczywistości społecznej, a tym samym i językowej. Zapraszamy zatem do rozważań inspirowanych m.in. takimi zagadnieniami, jak:

 • oralność, piśmienność, elektroniczność;
 • stylistyka wobec mediów;
 • formy tekstowości w mediach (multimodalność, hipertekstowość, interaktywność itp.);
 • odmiany medialne, ich charakter i dynamika itp.;
 • gatunki medialne oraz ich przemiany;
 • inne.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XXXI/2022 upływa 30 listopada 2021 r.

„Stylistyka” XXXII/2023 „Historia i styl”

Hasłem tym zachęcamy do przyjęcia perspektywy diachronicznej w oglądzie różnych fenomenów mieszczących się w polu badawczym stylistyki, takich m.in. jak:

 • rozwój myśli stylistycznej (dorobek stylistyki poszczególnych epok, nurtów, paradygmatów; sylwetki wybitnych badaczy );
 • procesy stylowe i ich uwarunkowania;
 • rozwój stylów funkcjonalnych (dyskursów, gatunków);
 • kształtowanie się środków stylowych (leksyka, składnia itp.);
 • kształcenie sprawności stylowej;
 • inne.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XXXII/2023 upływa 30 listopada 2022 r.

„Stylistyka” XXXIII/2024 „Stylistyka cyfrowa”

Tom będzie poświęcony badaniom – refleksji metodologicznej oraz prezentacji dorobku – które dokonują się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii gromadzenia, udostępniania oraz opracowywania danych. Zapraszamy do dyskusji nad takimi zagadnieniami, jak:

 • nowe horyzonty stylistyki wobec zwrotu cyfrowego;
 • biblioteki cyfrowe i korpusy językowe w badaniach stylistycznych;
 • procedury stylistyczne a nowe postaci danych – możliwości i ograniczenia;
 • stylometria dziś;
 • style, dyskursy, gatunki, środki stylowe itp. w analizie komputerowej;
 • inne.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XXXIII/2024 upływa 30 listopada 2023 r. • Index Copernicus
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLus
 • Pol-index

h5Index
10 (2020)

MNISW
100 (2021 r.)

Index Copernicus
2020: 91.71