Kontakt

Instytut Slawistyki, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, tel. 77 541 59 22,
e-mail steds@uni.opole.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński