Redakcja „Studia et Documenta Slavica” postanowiła zawiesić wydawanie czasopisma i wznowienie jego wydawania uzależnia od decyzji MNiE.

ISSN: 2544-5634 (Print) ISSN: 2658-1620 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEEOL