„Studia et Documenta Slavica” to recenzowane (w systemie double-blind) czasopismo naukowe koncentrujące się na szeroko pojętych zagadnieniach związanych ze Słowiańszczyzną. Nasze łamy otwarte są dla rozważań literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców czy przekładoznawców, nie zamykając się zarazem na wyniki badań komparatystycznych i interdyscyplinarnych. Pragniemy także dawać szansę na zdobywanie pierwszych naukowych szlifów młodym pracownikom naukowym i doktorantom, dla których przewidziana jest rubryka „Debiuty naukowe”.

ISSN: 2658-1620 (Online) ISSN: 2544-5634 (Print) DOI: 10.25167/sds

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEEOL