RECENZENCI


Recenzenci w numerach z roku 2017:
Mieczysław Balowski - UAM, Polska
Dorota Brzozowska - UO, Polska
Tomasz Derlatka - Ústav slaviticky ČAV, Czechy
Ivana Dobrotová - Univerzita Palackého, Olomouc, Czechy
Magdalena Dyras - UJ, Polska
Erik Gilk - Univerzita Palackého, Olomouc, Czechy
Branka Jakšić Provči - Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia
Magdalena Koch - UAM, Polska
Izabela Kowalska-Paszt - USz, Polska
Iva Málková - Ostravská univerzita, Czechy
Dobrava Moldanová - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy
Patrycjusz Pająk - UW, Polska
Lajos Pálflavi - Pázmany Péter Catholic University, Węgry
Zdeněk Smolka - Ostravská univerzita, Czechy
Dariusz Tkaczewski - UŚ, Polska
Bożena Tokarz, UŚ, Polska
Alena Zachová - Univerzita Hradec Králové, Czechy
Józef Zarek - UŚ Polska