O czasopiśmie


„Studia et Documenta Slavica” to recenzowane (w systemie double-blind) czasopismo naukowe koncentrujące się na szeroko pojętych zagadnieniach związanych ze Słowiańszczyzną. Nasze łamy otwarte są dla rozważań literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców czy przekładoznawców, nie zamykając się zarazem na wyniki badań komparatystycznych i interdyscyplinarnych. Pragniemy także dawać szansę na zdobywanie pierwszych naukowych szlifów młodym pracownikom naukowym i doktorantom, dla których przewidziana jest rubryka „Debiuty naukowe”.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia et Documenta Slavica” poświęcone jest szeroko pojętej problematyce Słowiańszczyzny w ujęciach literaturoznawczym, językoznawczym, kulturoznawczym i przekładoznawczym oraz rozważaniom interdyscyplinarnym i komparatystycznym. Prymarnie czasopismo publikuje teksty o charakterze naukowym oraz recenzje publikacji naukowych, jednak otwarte jest także na druk tekstów źródłowych i edycje krytyczne.

Od roku 2019 pierwotną wersją czasopisma jest  wersja elektroniczna.

 

 • Recenzenci rocznika 2019:
 • Boguław Bakuła
 • Dorota Bielec
 • Zbigniew Darasz
 • Agata Firlej
 • Gabriela Gańczarczyk
 • Dorota Gil
 • Adrian Gleń
 • Joanna Goszczyńska
 • Barbara Gutkowska
 • Ilona Gwóźdź-Szewczenko
 • Martina Halířová
 • Petr Hrtánek
 • Celina Juda
 • Anna Kobylińska
 • Klaudia Koczur –Lejk
 • Marzanna Kuczyńska
 • Józef Kuffel
 • Tomasz Kwoka
 • Persida Lazarević Di Giacomo
 • Jakub Lipski
 • Jarosław Ławski
 • Radosław Łazarz
 • Rafał Majerek
 • Radek Malý
 • Agnieszka Matusiak
 • Luisa Nováková
 • Wojciech Nowicki
 • Patrycjusz Pająk
 • Marta Pató
 • Predrag Petrović
 • Daniel Pietrek
 • Petr Poslední
 • Dragana Ratković
 • Wiesław Rzońca
 • Svetlana Šeatović
 • Teresa Smolińska
 • Danuta Sosnowska
 • Lucyna Spyrka
 • Milena Šubrtová
 • Joanna Tambor
 • Paweł Tański
 • Bojana Todorović
 • Svatava Urbanová
 • Kamila Woźniak
 • Richard Změlik
 • Dorota Żygadło-Czopnik