Wprowadzenie do piątego numeru „Studiów Krytycznych”
Bauman Z. (2010). Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Roviroso-Madrazo. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Beck U., Giddens A., Lash C. (2009). Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czapnik S. (2018). Przestrzenie polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Marks K. (1951). Kapitał, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
Pobierz

Opublikowane : 2019-11-03


Czapnik, S. (2019). Wprowadzenie do piątego numeru „Studiów Krytycznych”. Studia Krytyczne/Critical Studies, (5), 5-8. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/1443

Sławomir Czapnik 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0