Dziel i rządź. Komentarz do tekstu Mirosława Karwata inspirowany pedagogiką krytyczną

Piotr Walewicz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
https://orcid.org/0000-0001-6878-4380


Gatto, John Taylor. 2002. Dumbing us down: The hidden curriculum of compulsory
  Google Scholar

schooling. Gabriola Island: New Society Publishers.
  Google Scholar

Gatto, John Taylor. 2005. „Przeciwko szkole: jak oświata publiczna upośledza nasze
  Google Scholar

dzieci i dlaczego?”, przeł. Marek Budajczak. Kultura i Edukacja 4: 23–31.
  Google Scholar

Giroux, Henry A. 2014. Neoliberalism’s war on higher education. Chicago: Haymarket
  Google Scholar

Books.
  Google Scholar

McAuliffe, Katherine, Peter R. Blake, Nikolaus Steinbeis i Felix Warneken. 2017.
  Google Scholar

„The developmental foundations of human fairness”. Nature Human Behaviour 1:
  Google Scholar

Riedl, Katrin, Keith Jensen, Josep Call i Michael Tomasello. 2015. „Restorative justice
  Google Scholar

in children”. Current Biology 25(13): 1731–1735.
  Google Scholar

Warneken, Felix i Michael Tomasello. 2006. „Altruistic helping in human infants and
  Google Scholar

young chimpanzees”. Science 311(5765): 1301–1303.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Walewicz, P. (2022). Dziel i rządź. Komentarz do tekstu Mirosława Karwata inspirowany pedagogiką krytyczną. Studia Krytyczne/Critical Studies, (10), 39–45. https://doi.org/10.25167/sk.4938

Autorzy

Piotr Walewicz 
https://orcid.org/0000-0001-6878-4380

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.