O robotnikach: rodzinie, bezrobociu, inteligencji, filantropii i demokracji społecznej

Karol Kautsky

Badacz niezależny

Abstrakt

Tekst przedstawia rozważania o robotnikach, analizując ich usytuowanie w przestrzeni społecznej, ekonomicznej i politycznej. Autor najpierw zajmuje się kwestiami rodziny robotniczej i prostytucji, do której zmusza się kobiety. Następnie analizuje się zagadnienie
systemowego bezrobocia w kapitalizmie. Dalej mamy rozważania o inteligencji w kontekście znacznego przyrostu osób, które zdobywają wyższe wykształcenie. Potem podejmuje się zagadnienie filantropii. W ostatniej części pojawiają się dociekania teoretyczne o związkach zawodowych.

Słowa kluczowe:

kapitalizm, socjalizm, robotnicy, rodzina robotnicza, prostytucja, bezrobocie, filantropia, demokracja społeczna

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Kautsky , K. (2022). O robotnikach: rodzinie, bezrobociu, inteligencji, filantropii i demokracji społecznej. Studia Krytyczne/Critical Studies, (10), 75–91. https://doi.org/10.25167/sk.4942

Autorzy

Karol Kautsky  

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.