THE POTENTIAL OF SELECTED POLISH CITIES FOR ATTRACTING ADVANCED BUSINESS PROCESSES

Arkadiusz Mroczek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakub Kwaśny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marta UlbrychAbstrakt

Wiele firm działających w sektorze usług biznesowych wybrało duże polskie miasta jako loka- lizacje inwestycyjne. Relatywnie niski koszt wykwalifikowanej siły roboczej wydawał się ich główną zaletą w tym obszarze. Jednak polskie lokalizacje nie mają absolutnej przewagi w odniesieniu do kosztu pracy nad wieloma innymi lokalizacjami, zwłaszcza w Azji. Tym samym przyciąganie bardziej zaawansowanych procesów biznesowych staje się współcześnie szansą dla polskich miast. Dlatego celem artykułu jest ocena potencjału tych miast w przyciąganiu bardziej wymagających, zaawansowanych procesów biznesowych, w tym m.in. w zakresie badań i rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, opracowano syntetyczny wskaźnik oceny potencjału analizowanych miast w oparciu o metodę wzorca rozwoju Hellwiga, a użyte zmienne zostały dobrane w oparciu o studia literatury. Wyniki wskazują na przewagę największych ośrodków akademickich w zakresie potencjału przyciągania zaawansowanych usług biznesowych.

Słowa kluczowe:

Hellwig's measure of development, business sector services, location factors, spatial economics, BPO, SSC


Opublikowane
2021-01-25

Cited By / Share

Mroczek, A., Kwaśny, J., & Ulbrych, M. (2021). THE POTENTIAL OF SELECTED POLISH CITIES FOR ATTRACTING ADVANCED BUSINESS PROCESSES. Studia Miejskie, 36, 57–70. https://doi.org/10.25167/sm.996

Autorzy

Arkadiusz Mroczek 

Autorzy

Jakub Kwaśny 

Autorzy

Marta Ulbrych 

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Studia Miejskie

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.