Iwan Nieronow – zapomniany reformator. Początki ruchu staroobrzędowego


Abstrakt

Artykuł ukazuje tło i przebieg burzliwych wydarzeń religijno-społecznych w państwie moskiewskim w połowie XVII w. na przykładzie życia o. Iwana Nieronowa. Był on jednym z prekursorów odnowy moralno-religijnej podjętej w czasach powstania dynastii Romanowów. Została ona przerwana przez patriarchę Nikona, który wprowadził zmiany liturgiczne. Doprowadziły one do konfliktu z o. Iwanem i jego współpracownikami. Był to początek rozłamu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym i powstania, istniejącego do dziś, ruchu staroobrzędowego.


Słowa kluczowe

Nikon; rozłam; reforma; patriarcha; Nieronow; Rosyjski Kościół Prawosławny

ANDRUSIEWICZ A., Romanowowie. Imperium i familia, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2017.

BILLINGTON J.H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, tłum. J. Hunia Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

CZERSKA D., Borys Godunow, Wrocław: Ossolineum 1988.

КАПТЕРЕВ Н.Ф., Собрание сочинений, t. I, Москва: Даръ 2008.

Московские соборы 1660, 1666, 1667 годов. Собрание документов эпохи, t. I: Соборы 1660 и 1666 гг., сост. Т.Г. СИДАШ, ред. К.Я. КОЖУРИН, Санкт-Петербург: Квадривиум 2014.

ПАСКАЛЬ П., Протопоп Аввакум и начало Раскола, Москва: Знак 2016.

PODHORODECKI L., Kulikowe Pole 1380, Warszawa: Bellona 2008.

АВВАКУМ ПРОТОПОП, Собрание творений, Санкт-Петербург: Квадривиум 2017.

НЕРОНОВ ИВАН ПРОТОПОП, Собрание документов эпохи, Санкт-Петербург: Квадривиум 2012.

RIASANOVSKY N.V., STEINBERG M.D., Historia Rosji, tłum. A. Bernaczyk, T. Tesznar, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.

СИДАШ Т.Г., Русский эллинизм, w: ПРОТОПОП ИВАН НЕРОНОВ, Собрание документов эпохи, Санкт-Петербург: Квадривиум 2012, s. 149–229.

УРУШЕВ Д., Русское старообрядчество. Традиции, история, культура, Москва: Эксмо 2016.

ЗЕНЬКОВСКИЙ С.А., Русское старообрядчество, Москва: Институт ДИ-ДИК 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-11


Grondowski, A. (2019). Iwan Nieronow – zapomniany reformator. Początki ruchu staroobrzędowego. Studia Oecumenica, 18, 185-202. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/185-202

Andrzej Grondowski 
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.