Tom 18 (2018):


Teologia w perspektywie ekumenii

Teologia wschodnia

Teologia ewangelicka

Dialogi ekumeniczne i procesy integracyjne

Zagadnienia historyczno-filozoficzne

Recenzje i omówienia

Piotr Jaskóła, Zdzisław Józef Kijas, Sławomir Nowosad
397-414
Ekumeniczne nowości wydawnicze