Tom 18 (2018):
Rajmund Porada
opublikowano: 2018-12-18
Teologia w perspektywie ekumenii

Piotr Jaskóła
5-23
opublikowano: 2018-12-18
Teologia wschodnia

Teologia ewangelicka

Ignacy Bokwa
203-223
opublikowano: 2019-02-11
Stanisław Rabiej
225-235
opublikowano: 2019-02-12
Dialogi ekumeniczne i procesy integracyjne

Jarosław Moskałyk
267-280
opublikowano: 2019-02-12
Mateusz Rafał Potoczny, Michał Sadowski
297-316
opublikowano: 2019-02-12
Zagadnienia historyczno-filozoficzne

Recenzje i omówienia

Piotr Jaskóła, Zdzisław Józef Kijas, Sławomir Nowosad
397-414
opublikowano: 2019-02-12
Ekumeniczne nowości wydawnicze

Rajmund Porada
415-419
opublikowano: 2018-12-18
Rajmund Porada
opublikowano: 2018-12-18