Early Protestant Spirituality


Abstrakt

Wiele aspektów wczesnej duchowości protestanckiej (mamy na uwadze szczególnie XVI stulecie) utrudnia usystematyzowanie jej w kontekście narastającej tendencji analizy tego okresu. Zainteresowanie wczesną duchowością protestancką znacznie wzrosło wśród badaczy w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Konieczna stała się więc selekcja wyników badań. Uwzględnione zostały tylko te, które dotyczą najważniejszych jej wątków i tematów. Zasadniczym celem tego opracowania stało się przedstawienie możliwie jak najbardziej klarownego jej obrazu. Mając to na uwadze, w szesnastowiecznej duchowości protestanckiej wyróżniliśmy następujące rysy: biblijny, chrystocentryczny oraz kościelno-wspólnotowy. W różnych okresach wyróżnione rysy będą się na siebie nakładać. Dlatego zredukowano je do minimum.


Słowa kluczowe

duchowość, protestantyzm, chrystocentryzm, eklezjalność


Opublikowane : 2019-02-12


Rabiej, S. (2019). Early Protestant Spirituality. Studia Oecumenica, 18, 225-235. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/225-235

Stanisław Rabiej 
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3677-2128


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.