Tom 17 (2017):


Problematyka ewangelicka – aspekty współczesne

Problematyka ewangelicka – aspekty historyczne

Chrzest i Eucharystia w perspektywie katolicko-ewangelickiej

Problematyka ogólnoekumeniczna

Radosław Chałupniak
365-380
Stanisław Rabiej
381-392
Ekumeniczne nowości wydawnicze