Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy

Mateusz Rafał Potoczny

Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny
https://orcid.org/0000-0001-5746-4218

Michał Sadowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny
https://orcid.org/0000-0003-4562-977X

Abstrakt

Wspólna deklaracja chrystologiczna, którą 25 lat temu podpisał papież Jan Paweł II i patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Dinkha IV, jest kamieniem milowym po okresie wspólnej stagnacji chrystologicznej, która trwała bezowocnie przez ostatnie kilkaset lat. Dokument zajmuje się tymi aspektami nauczania Kościoła o Chrystusie, które sprawiły, że Kościół asyryjski poszedł własną drogą po Soborze w Efezie (431). Warto zauważyć, że wiara, jaką wyznawali Asyryjczycy w odniesieniu do Wcielenia Syna Bożego, i relacji między dwiema Jego naturami, boską i ludzką, jest taka sama, jak nauczał ją Kościół od czasów Soboru w Chalcedonie (451).

Słowa kluczowe:

Kościół katolicki, Asyryjski Kościół Wschodu, ekumenizm, dialog, Wspólna deklaracja chrystologiczna, sakramenty, chrystologia

ATIYA A.S., Historia Kościołów wschodnich, Warszawa: PAX 1978.
  Google Scholar

BAUMER CH., The Church of the East. An Illustrated History of Assyrian Christianity, London: I. B. Tauris & Co. 2016.
  Google Scholar

BROCK S., The Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition, Kottayam: SEERI 1997.
  Google Scholar

BROCK S., The Syriac Churches and the Dialogue with the Catholic Church, „The Heythrop Journal” 45 (2004), s. 466-476.
  Google Scholar

CHABOT J.-B., Synodicon Orientale, Paris: Imprimerie Nationale 1902.
  Google Scholar

DANIEL Y., Sugn of the Cross, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 123-131.
  Google Scholar

DENZINGER H., Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna: EDB 2005.
  Google Scholar

DINKHA IV, We greet you. Address of Patriarch Mar Dinkha IV (11 November 1994), „Information Service” (1995) 88, s. 4-5.
  Google Scholar

GIRAUDO C. (red.), The Anaphoral Genesis of the Institution Narrative in Light of the Anaphora of Addai and Mari, Roma: Edizioni Orientalia Christiana 2013.
  Google Scholar

GŁOWA S., BIEDA I. (red.), Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1998.
  Google Scholar

GRILLMEIER A., Christ in Christian Tradition, t. I, Atlanta: John Knox Press 1975.
  Google Scholar

Guidelines for Admission to the Eucharist Between the Chaldean Church and the Assyrian Church of the East, w: C. GIRAUDO (red.), The Anaphoral Genesis of the Institution Narrative in Light of the Anaphora of Addai and Mari, Roma: Edizioni Orientalia Christiana 2013, s. 52–55.
  Google Scholar

HAGE W., Syriac Christianity in the East, Kottayam: SEERI 1997.
  Google Scholar

JAN PAWEŁ II, Exactly 10 years. Address of Pope John Paul II (11 November 1994), „Information Service” (1995) 88, s. 3-4.
  Google Scholar

JAN PAWEŁ II, IGNATIUS ZAKKA I IWAS, Wspólna deklaracja, „Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993) 3, s. 238-241.
  Google Scholar

JOINT COMMITTEE FOR THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE CATHOLIC CHURCH AND THE ASSYRIAN CHURCH OF THE EAST, Common Statement on Sacramental Life, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_20171124_vita-sacramentale.pdf (10.01.2018).
  Google Scholar

JOINT COMMITTEE FOR THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE CATHOLIC CHURCH AND THE ASSYRIAN CHURCH OF THE EAST, Declaratio „De mystero Incarnationis Domini nostri Iesu Christi”, „Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995), s. 685-687.
  Google Scholar

KARIM C.A., The Sign of the Cross, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, 131-131.
  Google Scholar

KHALIFEH-AL HASHEM E., Comment on the Sign of the Cross, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 140-147.
  Google Scholar

MAR APREM, Spiritual Traditions of the Assyrian Church of the East in India, w: J. PUTHIAPARAMPIL, Spirituality and Culture, http://dukhrana.in/wp-content/uploads/2015/08/3.pdf (14.10.2016).
  Google Scholar

MEYENDORFF J., Teologia bizantyjska, Warszawa: PAX 1981.
  Google Scholar

NIN M., Malka, w: E.G. FARRUGIA (red.), Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano, Roma: Pontificio Istituto Orientale 2000, s. 464.
  Google Scholar

OLMI A., Il consenso cristologico tra le Chiese calcedonesi e non calcedonesi (1964–1996), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana 2003.
  Google Scholar

PAYNE SMITH J., A Compendious Syriac Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, Oxford: Clarendon Press 1903.
  Google Scholar

PITTAPPILLIL F., Eucharistic Consecration in the Anaphora of Addai and Mari, „Studia Oecumenica” 12 (2012), s. 141-152.
  Google Scholar

Pope meets dialogue Commission with Assyrian Church of the East, http://en.radiovaticana.va/news/2017/11/24/pope_with_commission_with_assyrian_church_of_the_east/1351039 (10.02.2018).
  Google Scholar

POTOCZNY M., Malkā – asyryjski sakrament świętego zaczynu. Refleksje na marginesie dyskusji, „Teologia i Człowiek” 33 (2016) 1, s. 149-165.
  Google Scholar

POTOCZNY M., Namaszczenie chorych w liturgiach Kościołów tradycji bizantyjskiej i syryjskiej, „Liturgia Sacra” 22 (2016) 2, s. 385–401.
  Google Scholar

POTOCZNY M., Praxis i teologia chrztu w liturgicznej tradycji syro-orientalnej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 26 (2017) 2, s. 135-149.
  Google Scholar

RATZINGER J., Duch liturgii, Poznań: Christnianitas 2002.
  Google Scholar

RIGHETTI M., Storia liturgica, t. II, Milano: Ancora 20143.
  Google Scholar

ROYEL A., The Sacraments of the Assyrian Church of the East, https://www.academia.edu/31740603/The_Sacraments_of_the_Assyrian_Church_of_the_East (12.01.2018).
  Google Scholar

SAKO L., A Comment on the Paper of Mar Bawai Soro on „Holy Leaven”, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 114-122.
  Google Scholar

SHIMUN E. (red.), The Book of Marganitha (The Pearl), On the Truth of Christianity: Written by Mar O’Dishoo Metropolitan of Suwa (Nisibin) and Armenia. Together with several pertinent passages quoted from the various Church Fathers; a successive lift of the patriarchs of the East; and an index of Biblical and ecclesiastical writings, Trichur: Bethmardutho 1965.
  Google Scholar

SORO B., La Déclaration christologique commune du 11 novembre 1994: son contenu véritable et sa potrée, „Istina” 40 (1995), s. 165-166.
  Google Scholar

SORO B., Understanding Church of the East Sacramental Theology: The Theodorian Perspective, w: J. MARTE, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fourth Non-Official Consultation on Dialogue Within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2001, s. 22–43.
  Google Scholar

TAFT R.F., Messa senza Consacrazione? L’accordo sull-eucarestia tra la Chiesa cattolica e la Chiesa Assira d’Oriente promulgato il 26 ottobre 2001, w: TENŻE, A partire dalla liturgia. Perché è la liturgia che fa la Chiesa?, Roma: Lipa 2004, s. 128-159.
  Google Scholar

The Tenth Holy Synod of the Assyrian Church of the East (31.10.2005-05.11.2005), www.peshitta.org/ pdf/synod. pdf (04.01.2018).
  Google Scholar

VASCHALDE A., Babai Magni Liber de Unione, w: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, t. LXXIX (Syri 34), Paris: Etypographeo Reipublicae 1915.
  Google Scholar

WINKLER D., Ostsyrisches Christentum. Untersuchungen zu Christologie, Ekklesiologie und zu den ökumenischen Beziehungen der Assyrischen Kirche des Ostens, Münster: LIT 2003.
  Google Scholar

WSPÓLNA KOMISJA DO SPRAW DIALOGU TEOLOGICZNEGO MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A ASYRYJSKIM KOŚCIOŁEM WSCHODU, Wspólna deklaracja chrystologiczna, tekst syryjski: http://www.atour.com/media/files/religion/coe/Common-Christological-Declaration-Roman-Catholic-Church-and-Church-of-the-East-COE.pdf (02.01.2018); tekst angielski: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_11111994_assyrian-church_en.html (02.01.2018).
  Google Scholar

YOUSIF P., The Sacrament of Marriage in the Tradition of the Church of the East (Assyrian, Chaldean, Malabar), w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac Dialogue. Fifth Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna: Pro Oriente 2003, s. 40-56.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-02-12

Cited By / Share

Potoczny, M. R., & Sadowski, M. (2019). Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy. Studia Oecumenica, 18, 297–316. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/297-316

Autorzy

Mateusz Rafał Potoczny 
https://orcid.org/0000-0001-5746-4218

Autorzy

Michał Sadowski 
https://orcid.org/0000-0003-4562-977X

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Studia Oecumenica

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0

Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.