Katechumen i kształtowanie jego stosunku do Kościoła i świata

Analiza zagadnienia na podstawie wybranych, starożytnych katechez chrzcielnych


Abstrakt

Artykuł analizuje miejsce katechumena w świecie w oparciu o wybrane, starożytne katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne. Zawarte w nim odwołania do pouczeń katechetów z IV wieku (Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom, Teodor z Mopsuestii oraz Augustyn z Hippony),  mają za zadanie ukazać w jaki sposób przywołani autorzy przedstawiają relacje kandydata z otaczającym go światem, w odniesieniu do kluczowej dla jego życia zmiany, jaką staje się przyjęcie sakramentu chrztu i wejście do wspólnoty Kościoła.


Słowa kluczowe

starożytny katechumenat; Kościół pierwszych wieków; incijacja wczesnochrześcijańska; katechezy chrzcielne

Bradshaw Paul, Johnson Maxwell, Phillips Edward 2002. The Apostolic Tradition. A Commentary. Mineapolis: Fortress Press.

Bradshaw Paul. 2002. The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study of Early Liturgy. London: Oxford University Press.

Grossi Vittorino. 1993. La catechesi battesimale agli inizi del V secolo. Le fonti agostiniane. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum.

Grzywa Anna. 2016. „Metaforyka wojskowa w katechezach chrzcielnych z IV wieku”. E-Patrologos 2/1: 71-80.

Kelly Henry Ansgar. 1985. The Devil at Baptism, Ritual, Theology, and Drama. Ithaca – London: Cornell University Press.

Pollok Jan. 1992. Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii (Studia Antiquitatis Christianae 10). Warszawa: ATK.

Riley Hugh. 1974. Christian Initiation, A comparative Study of the Interpretation of the Baptistmal Liturgy in the Mystagogical Writings of Cyril of Jerusalem, John Chrysostom, Theodore of Mopsuestia and Ambrose of Milan. Washington: Catholic University of America Press.

Pobierz

Opublikowane : 2020-01-17


Grzywa, A. (2020). Katechumen i kształtowanie jego stosunku do Kościoła i świata. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(2), 73-84. https://doi.org/10.25167/sth.1113

Anna Grzywa  anna.grzywa01@gmail.com
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3009-2367


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.