Znaczenie sakramentu chrztu dla współczesnego świata

Perspektywa prawosławna


Abstrakt

Chrzest był przedmiotem ważnych dyskusji ruchu ekumenicznego, zwłaszcza wówczas, kiedy różne Kościoły poszukiwały wspólnego rozumienia tego sakramentu w celu wzajemnego uznania go. W dyskusje te od samego początku był zaangażowany Kościół prawosławny. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania udziału przedstawicieli Prawosławia w dialogu na temat chrztu, zarówno na poziomie Światowej Rady Kościołów, jak i w dialogu bilateralnym. Autor wyjaśnia prawosławne rozumienie chrztu jako sakramentu oraz ukazuje, w jaki sposób rozumienie to jest obecne w ekumenicznych uzgodnieniach na temat chrztu. Tekst zawiera także przegląd oficjalnych wypowiedzi Prawosławia dotyczących niektórych uzgodnień. Autor ukazując wkład Kościoła prawosławnego do tego, po części trudnego, dialogu, podkreśla starania w poszukiwaniu wspólnego rozumienia chrztu. Na końcu artykułu został zaprezentowany aktualny stan dialogu ekumenicznego na temat chrztu oraz dokonano oceny perspektyw na przyszłość.


Słowa kluczowe

chrzest; Prawosławie; BEM; posłanie; dialog

Baptism, Eucharist and Ministry. 1982. (Faith and Order Paper No. 111). Geneva: World Council of Churches.

Baptism, Eucharist & Ministry. Report on the Process and Responses. 1990. Geneva: World Council of Churches.

Evdokimov Paul. 1959. L`Orthodoxie. Neuchâtel: Delachaux&Niestlé.

Gros Jeffrey, Meyer Harding, Rusch William G. (ed.). 2000. Growth in Agreement, II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982–1998. Grand Rapids, Michigan - Cambridge: Eedmans.

Limouris Gennadios, Vaporis Nomikos Michael (ed.). 1985. Orthodox Perspectives on Baptism, Eucharist, and Ministry. Brookaline, Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press.

Lossky Vladimir. 1957. The Mystical Theology of the Eastern Church. London: J. Clarke.

Meyendorff Jean. 1975. Inition a la Théologie Byzantine. L`histoire et la doctrine. Paris: Cerf.

Root Michael, Saarinen Risto (ed.). 1998. Baptism and the Unity of the Church. Geneva: World Council of Churches.

The Nature and the Mission of the Church. A Stage on the Way to a Common Statement. 2005. Geneva: World Council of Churches.

Thurian Max, Wainwright Geoffrey. (ed.). 1983. Baptism and Eucharist. Ecumenical Convergence in Celebration. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.

Thurian Max (ed.). 1986–1988. Churches respond to BEM. Official responses to the “Baptism, Eucharist and Ministry” text, Faith and Order Papers: 129, 132, 135, 137, 143, 144. Geneva: World Council of Churches.

One Baptism: Towards Mutual Recognition, http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/ fo2006_14_onebaptism_en.pdf (14.01.2019).


Opublikowane : 2020-01-17


Boldisor, A. (2020). Znaczenie sakramentu chrztu dla współczesnego świata. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(2), 85-99. https://doi.org/10.25167/sth.1314

Adrian George Boldisor  adi_boldisor@yahoo.com
Faculty of Orthodox Theology, University of Craiova  Rumunia
https://orcid.org/0000-0002-7850-3789


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.