Wizyta duszpasterska zwana kolędą w nowej perspektywie pastoralno-homiletycznej

Rezygnacja z kryterium: «zawsze się tak robiło» (EG 33)


Abstrakt

W działalności duszpasterskiej Kościoła w Polsce wizyta duszpasterska, zwana kolędą, ma swoje określone miejsce i stanowi duże wyzwanie dla duszpasterzy. Jest co roku realizowana w podobny sposób, ponieważ w tym zakresie obowiązuje wygodne kryterium pasterskie: „zawsze się tak robiło”. Papież Franciszek w Evangelii gaudium stwierdza, że duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z tego wygodnego kryterium. Ta rezygnacja nie dotyczy samego wydarzenia kolędy, ale tego, co stało się pewnym utartym schematem jej przeżywania. Artykuł jest próbą podzielenia się nowym podejściem do odwiedzin duszpasterskich. Koneksja tego zagadnienia z przepowiadaniem słowa Bożego sprawia, że należy tutaj mówić o perspektywie pastoralno-homiletycznej. Aby ukazać wizytę duszpasterską w nowej perspektywie, sięgnięto do historii tego zagadnienia i ukazano współczesne wskazania Kościoła w Polsce w aspekcie prawnym, pastoralnym i liturgicznym. Zauważono, że brakuje takich opracowań, które zaproponowałyby w ramach tradycji przeprowadzenie tego wydarzenia duszpasterskiego „inaczej”. Niniejsze opracowanie, w punkcie trzecim, stanowi taką propozycję. Została ona określona jako „tematyczne przeżywanie odwiedzin duszpasterskich”, ponieważ proponuje się jeden temat, który stanowi dominantę spotkania kolędowego. Część modlitewna i konwersacyjna wizyty duszpasterskiej są realizowane przez pryzmat tego jednego tematu. Temat jest zapowiadany w homilii wprowadzającej w wizytę duszpasterską, a podsumowywany w homilii na jej zakończenie. Autor tego artykułu swoje naukowe przemyślenia weryfikuje w duszpasterskiej codzienności i dopiero wtedy, gdy się sprawdzają, dzieli się nimi. Ma nadzieję, że ta nowa perspektywa pastoralno-homiletyczna wizyty duszpasterskiej w jakimś stopniu przyczyni się do rezygnacji z kryterium: „zawsze się tak robiło”.


Słowa kluczowe

wizyta duszpasterska; kolęda; tematyka kolędowa; homilia kolędowa; „zawsze się tak robiło”

Adamczyk Jerzy. 2018. „Kolędowa wizyta duszpasterska. Aspekt prawno-pastoralny”. Studia Prawnicze KUL 1 (73): 1–34.

Bełch Kazimierz. 1982. „Perspektywy wizyty duszpasterskiej w miastach”. Homo Dei 1: 51–55.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. Kraków: Wydawnictwo M.

Góralski Wojciech. 1982. „Wizyta kolędowa środkiem wzbogacającym duchowość kapłana”. Homo Dei 3: 213–215.

Janowski Paweł. 2002. Kolęda. Okres przedtrydencki. Okres potrydencki. W Encyklopedia Katolicka. T. 9, 348–349. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kamiński Ryszard. 2002. Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa. T. 2. Lublin: Wydawnictwo ATLA 2.

Kamiński Ryszard. 2006. Kolęda. W Leksykon teologii pastoralnej. Red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, 384–388. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Lurker Manfred. 1989. Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań: Pallottinum.

Małysiak Albin. 1971. „Odwiedziny kolędowe w parafii wielkomiejskiej”. Homo Dei 1: 44–50.

Kronika parafialna parafii św. Józefa Robotnika w Opolu-Wrzoskach. T. 1 i 2.

Nadolski Bogusław. 1991. Liturgika. Liturgia i czas. T. 2, Poznań: Pallottinum.

Nadolski Bogusław. 2010. Leksykon symboli liturgicznych. Kraków: Wydawnictwo Salvator.

Radecki Andrzej. 2018. SOS dla kolędy. Wizyta duszpasterska – propozycje zmian. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.

Ruciński Tadeusz. 2003. …A pomiędzy nimi drzwi… Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Ogrodowska Barbara. 2001. Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik. Warszawa: Verbinum -Wydawnictwo Księży Werbistów.

Potocki Andrzej. 1990. „Odwiedziny kolędowe jako forma duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych i rozbitych:. Homo Dei 3–4: 252–262.

Salij Jacek. 1972. „Teologia ludowa Bożego Narodzenia”. Znak 24: 1526–1543.

Schwarz Alois. 1993. Jak pracować nad kazaniem. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Simon Herbert. 1988. „Przepowiadanie kazualne – zarys teorii”. Współczesna Ambona 3: 123–137.

Skworc Wiktor. 2019. Słowo wstępne. W: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok

/2020. Wielka tajemnica wiary [zeszyt teologiczno-pastoralny]. [Katowice]: Instytut Gość Media, 5–8.

Szuberlak Zbigniew. 1961. „Kolęda – duszpasterskie nawiedzenie parafian”. Homo Dei 3: 261–264.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


Łysy, H. (2020). Wizyta duszpasterska zwana kolędą w nowej perspektywie pastoralno-homiletycznej. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(2), 87-108. https://doi.org/10.25167/sth.2006

Hubert Łysy  hubertlysy@interia.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9970-796X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.