Tom 40 Nr 2 (2020):


Od redakcji

Konrad Józef Glombik, Piotr Górecki
5-6
Konrad Józef Glombik, Piotr Górecki
7-9
Artykuły z różnych działów teologii, historii i nauk pokrewnych

Elżbieta Maria Kuczmarska
109-126
Recenzje - Materiały - Sprawozdania

Jerzy Grześkowiak
253-287