Eberhard Schockenhoff (1953-2020) – teolog na barykadach współczesnych debat etycznych


Glombik, K. (2020). Eberhard Schockenhoff (1953-2020) – teolog na barykadach współczesnych debat etycznych. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(2), 289-294. https://doi.org/10.25167/sth.2208

Konrad Józef Glombik  kglombik@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8461-965X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.