Istota odpowiedzialności rodziny za osobę chorą


Abstrakt

Opieka nad chorymi jest przedmiotem licznych studiów i opracowań, a w obszarze teologii moralnej wiąże się głównie z problematyką odpowiedzialności różnych podmiotów, w tym samego chorego, za proces leczenia i podejście do osób wymagających troski. Jednym z tych podmiotów jest najbliższe otoczenie osoby chorej, które stanowi rodzina. Niniejszy artykuł przedstawia problem istoty odpowiedzialności za osobę chorą,
która spoczywa na rodzinie. Na początku autor prezentuje zjawisko choroby i jej wielorakie odniesienia do życia rodziny. Następnie zostało omówione znaczenie rodziny w doświadczeniu choroby. Po wyjaśnieniu doświadczeń choroby w rodzinie został przedstawiony problem istoty odpowiedzialności rodziny za chorego członka i zobowiązania, jakie powstają w sytuacji choroby. Doświadczenie choroby posiada nie tylko charakter negatywny, uciążliwy i niekorzystny, ale niesie ze sobą także pozytywne elementy, wskazując na kondycję
ludzkiego życia i stając się okazją do pogłębienia więzi rodzinnych.


Słowa kluczowe

choroba; rodzina; jakość życia; odpowiedzialność; humanizm

Bartoszek Antoni. 2000. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Carman Kristin L., Dardess Pam, Maurer Maureen, Sofaer Shoshanna, Adams Karen, Bechtel Christine, Sweeney Jennifer. 2013. „Patient and Family Engagement: A Framework for Understanding The Elements And Developing Interventions And Policies”. Health Affairs 2: 223–231.

Cyranka Katarzyna, Król Józef. 2010. Cukrzyca insulinowa typu 1 u dziecka jako stresor wpływający na funkcjonowanie systemu rodzinnego. W Człowiek chory w rodzinie. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 153–180. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Dzierżanowska-Peszko Joanna, Mynte Henryk. 2010. Problemy pacjentów po udarach mózgu i ich rodzin. W Człowiek chory w rodzinie. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 109–121. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Dzierżanowska-Peszko Joanna. 2010. Współpraca z rodzinami osób psychicznie chorych. Formy oddziaływania i ich skuteczność. W Człowiek chory w rodzinie. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 33–46. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Goldberg Arnold, Salloway Rickler Kim. 2011. „The Role of Family Caregivers for People with Chronic Illnes”. Medicine & Health 2: 41–42.

Gründel Johannes. 1984. Gesundheit und Krankheit als Gabe und Aufgabe. Freising: Kyrios.

Kalus Alicja. 2010. Choroba w rodzinie. Empiryczna użyteczność wybranych modeli teoretycznych.

W Człowiek chory w rodzinie. Analiza problemów i formy pomocy. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 7–17. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kiełek-Rataj Ewa, Król Józef. 2010. System rodzinny z dzieckiem autystycznym. Przegląd badań. W Człowiek chory w rodzinie. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 123–152. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Krok Dariusz. 2010. Indywidualny i społeczny wymiar jakości życia związanej ze zdrowiem. W Człowiek chory w rodzinie. Analiza problemów i formy pomocy. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 181–194. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Krok Dariusz. 2011. „Charakter relacji rodzinnych a dobrostan psychiczny”. Family Forum 1: 63–78.

Król Józef, Wajda Bożena. 2010. Psychologiczny i społeczny aspekt życia w rodzinie z osobą chorą na Alzheimera. W Człowiek chory w rodzinie. Red. Joanna Dzierżanowska-Peszko, 89–108. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Ross Catherin E., Mirowsky John, Goldsteen Karen. 1990. „The Impact of the Family on Health: The

Decade in Review”. Journal of Marriage and Family 52: 1059–1078.

Schockenhoff Eberhard. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


Glombik, K. (2020). Istota odpowiedzialności rodziny za osobę chorą. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(2), 53-67. https://doi.org/10.25167/sth.2043

Konrad Józef Glombik  kglombik@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8461-965X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.