Przeżywanie miłości przez małżonków


Abstrakt

Miłość najtrafniej ujmuje prawdę o sercu człowieka, gdyż ma swoje źródło w stwórczym akcie Boga. Właściwe rozumienie i przeżywanie miłości jest kluczowe dla relacji małżeńskiej. W niniejszym artykule zostało ukazane przeżywanie miłości przez małżonków na podstawie przeprowadzonych badań. Bardzo wysoki odsetek respondentów deklaruje przeżywanie miłości adekwatne do złożonej przysięgi małżeńskiej. Nieco niższy procent przeżywa swoją miłość jako stałą otwartość na poczęcie nowego życia, a mniej niż połowa badanych przeżywa ją jako silną więź erotyczną ze współmałżonkiem. Ponad jedna trzecia małżonków przeżywa miłość małżeńską jako ofiarność i wysiłek przy nieadekwatnej wzajemności. Wyniki wskazują na potrzebę duszpasterskiej troski o więź małżeńską.


Słowa kluczowe

miłość małżeńska; małżeństwo; duszpasterstwo małżeństw; badania małżonków

Bohdanowicz Andrzej. 2007. Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fidalgo Antonio Gerardo. 2019. Rzeczywistość miłości jako fundament małżeństwa i rodziny. W Amoris laetitia jako ewangelia miłości i droga do przebycia. Red. Giovani del Missier, Antonio Gerardo Fidalgo, 61–84. Tłum. Janusz Serafin. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.

Goleń Jacek. 2013. Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie. W Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, 717–734. Lublin: Bonus Liber.

Goleń Jacek. 2014. „Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych”. Studia nad Rodziną 18 (35): 107–132.

Goleń Jacek. 2013. Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Goleń Jacek. 2018. Strengthening the Conjugal Bond. W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, 250–259. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hildebrandt Alice. 2000. Jak kochać po ślubie? Tłum. Magdalena Angrot. Poznań: „W drodze”.

Korycka Agata. 2010. Miłość jako teologiczne i filozoficzne pojęcie w koncepcji Jana Pawła II, 17–21 (17.02.2020). http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38347/04-Korycka.pdf?sequence = 1.

Mazurkiewicz Piotr. 2014. „Genealogia osoby”. Fides et Ratio (1): 5–25 (31.01.2020). http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/1401Mazurkiewicz.pdf.

Mierzwiński Bronisław. 2011. „Troska Kościoła o rodzinę”. Fides et Ratio (3): 121–132 (26.01.2020). http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10a%20Mierzwinski.pdf.

Ryś Maria. 1997. Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Otwock: Posłaniec.

Węglarczyk Grażyna. 2000. Wychowanie seksualne przygotowaniem do życia w małżeństwie i rodzinie. W Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały pomocnicze do wychowania prorodzinnego. Red. Józef Augustyn, 125-138. Kraków: Wydawnictwo M.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


Kuczmarska, E. (2020). Przeżywanie miłości przez małżonków. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(2), 109-126. https://doi.org/10.25167/sth.1983

Elżbieta Maria Kuczmarska  jmjmartyna@gmail.com
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7811-5906


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.