Editorial


Glombik, K., & Górecki, P. (2020). Editorial. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(2), 7-9. https://doi.org/10.25167/sth.2212

Konrad Józef Glombik  kglombik@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8461-965X
Piotr Górecki 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6052-3968


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.