Przyczynek do dziejów ruchu pielgrzymkowego w Polsce na przykładzie parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kaliszu

The case of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Parish in Kalisz


Abstrakt

Od XVII w. parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP jest ważnym miejscem kultu św. Józefa. Władze komunistyczne koncentrowały się na zniechęceniu ludności do udziału w pielgrzymkach. Piesze pielgrzymki z Kalisza na Jasną Górę odbywały się pomimo prześladowania ich uczestników. W latach 80. głównym celem władz komunistycznych było ograniczenie wpływów „Solidarności” w ruchu pielgrzymkowym. Kult św. Józefa w Kaliszu pomimo prześladowań rozwijał się dzięki wysiłkom proboszczów parafii: Mieczysława Janowskiego, Bogumiła Kasprzaka, Zenona Kalinowskiego, Józefa Olczyka, Mariana Chwilczyńskiego oraz Lucjana Andrzejczaka.


Słowa kluczowe

pielgrzymki; Kalisz; św. Józef

Kucharski Gerard, Plota Jacek (red.). 2004. Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków

–2003. Kalisz. Sanktuarium Świętego Józefa.

Ryszka Czesław. 2012. Od Józefa do Maryi. Od Maryi do Józefa. Cztery wieki pielgrzymowania z Kalisza na Jasną Górę. Kalisz . Sanktuarium Świętego Józefa.

Schlender Grażyna. 2000. „Solidarność” Wielkopolski Południowej 1980–2000. Zarys dziejów. Kalisz: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-24


Klonowski, G. (2019). Przyczynek do dziejów ruchu pielgrzymkowego w Polsce na przykładzie parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kaliszu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 239-254. https://doi.org/10.25167/sth.401

Grzegorz Benedyk Klonowski  gklonowski25@wp.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6894-7012


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.