From the Editor


Opublikowane : 2019-01-09


Morciniec, P. (2019). From the Editor. Family Forum, (8), 5-7. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/252

Piotr Morciniec  FamilyForumOpole@gmail.com
Wydział Teologiczny UO  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6312-8296


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.