Table of contents


Opublikowane : 2019-04-25


Morciniec, P. (2019). Table of contents. Family Forum, (3), 235-236. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/902

Piotr Morciniec 
Wydział Teologiczny UO  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.