Olej w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej w syro-orientalnej tradycji liturgicznej


Abstrakt

Olej należy do najważniejszych elementów naturalnych jakie weszły do liturgii Kościoła. Chociaż używa się go w różnych obrzędach sakramentalnych i pozasakramentalnych, to jednak najbogatszą wymowę teologiczną zyskał w obrzędach chrześcijańskiej inicjacji. Niniejsze studium stanowi refleksję nad rolą i znaczeniem oleju w liturgii chrzcielnej w tradycji syro-orientalnej. W pierwszej kolejności przypomniana została nomenklatura związana z namaszczeniami w tradycjach syryjskich. Następnie czytelnik może zapoznać się z symboliką oleju i namaszczeń, jaką spotykamy w twórczości najważniejszych Ojców syryjskich. W ostatniej części zaprezentowane zostały namaszczenia w liturgicznym obrzędzie chrzcielnym Kościołów syro-orientalnych.


Słowa kluczowe

chrzest, inicjacja chrześcijańska, namaszczenie, olej, tradycja syro-orientalna


Opublikowane : 2021-07-07


Potoczny, M. (2021). Olej w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej w syro-orientalnej tradycji liturgicznej. Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), 151-164. https://doi.org/10.25167/ls.4134

Mateusz Rafał Potoczny  mpotoczny@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0