Tom 56 Nr 2 (2020): LitS


Editorial

Mateusz Rafał Potoczny
3-4
Liturgia

Janusz Stanisław Królikowski
21-38
Muzyka w liturgii

Sztuka sakralna

Pro Memoria

Sprawozdania i recenzje