Periodyk naukowy Scriptura Sacra jest rocznikiem poświęconym studiom biblijnym o szerokim spektrum badawczym. Publikują w nim zarówno bibliści, jak i teolodzy biblijni. Czasopismo powstało w 1997 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w jego trzecim roku istnienia. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Janusz Maria Czerski i to on wyznaczył pierwotny charakter tego czasopisma. Abp Alfons Nossol w przedmowie do pierwszego numeru pisał, iż periodyk ten „będzie prezentował wyniki badań i studiów z zakresu Starego i Nowego Testamentu, recenzje i bibliografie biblijne”.

ISSN: 1428-7218 (Print) ISSN: 2391-9396 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEJSH
  • CEOL
  • POL-Index

Index Copernicus
2020 - 75.04