Wprowadzenie do dziewiątego numeru „Studiów Krytycznych”Adorno, Theodor W. 2020. Nowy prawicowy radykalizm. Wykład o jego kilku aspektach,przeł. Mikołaj Ratajczak. Kraków: Znak 2020
Czapnik, Sławomir i Damian Winczewski. 2019. „Johan Galtung i Zygmunt Bauman o przemocy”. W Oblicza przemocy, redakcja Jacek Ziółkowski i Piotr Rutkowski, 267–287. Warszawa: Elipsa.
Korczyński, Piotr. 2020. Śladami Szeli czyli diabły polskie. Warszawa: Wydawnictwo RM.
Marks, Karol. 1949. 18 Brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Książka i Wiedza.
Rauszer, Michał. 2020. Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich. Warszawa: Wydawnictwo RM.
Zalega, Dariusz. 2021. Bez pana i plebana. 111 gawęd z ludowej historii Śląska. Warszawa: Wydawnictwo RM.
Zuboff, Shoshana. 2020. Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, przeł. Alicja Unterschuetz. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Pobierz

Opublikowane : 2021-08-08


Czapnik, S. (2021). Wprowadzenie do dziewiątego numeru „Studiów Krytycznych”. Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), 5-8. https://doi.org/10.25167/sk.4484

Sławomir Czapnik  czapnik.slawomir@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6479-5066


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0