Kręte ścieżki emancypacji ludu w Polsce (esej recenzyjny)Butler, Judith. 2016. Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przeł. Joanna Bednarek.
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Connell, R.W. (1987). Gender and powers: society, the person, sexual politics. Stanford:
Stanford University Press.
Goffman, Erving. 2008. Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, przeł. Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hall, Edward T. 2005. Ukryty wymiar, przeł. Teresa Hołówka. Warszawa: Muza.
Löwy, Ilana. 2012. Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność, przeł. Maria Solarska, Karolina Polasik-Wrzosek, wsp. Martyna Borowicz. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.
Pobierz

Opublikowane : 2021-08-08


Czapnik, S. (2021). Kręte ścieżki emancypacji ludu w Polsce (esej recenzyjny). Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), 43-52. https://doi.org/10.25167/sk.4487

Sławomir Czapnik  czapnik.slawomir@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6479-5066


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0