Skromna propozycja. Komentarz do refleksji Mirosława Karwata

Sławomir Czapnik

Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0001-6479-5066


Bauman, Zygmunt i Keith Tester. 2003. O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem
  Google Scholar

Baumanem, przeł. Ewa Krasińska. Warszawa: Sic!
  Google Scholar

Czapnik, Sławomir. 2017. „Biurokrata czy intelektualista? O dylematach polskich politolożek
  Google Scholar

i politologów”. e-Politikon XXII: 95–114.
  Google Scholar

Lefebvre, Henri. 1949 Marks a idea wolności, przeł. Leszek Kołakowski. Warszawa:
  Google Scholar

Książka i Wiedza.
  Google Scholar

Myrdal, Gunnar. 1969. Objectivity in social research. New York: Panteon Books.
  Google Scholar

Postman, Neil. 2006. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. Anna Tanalska-
  Google Scholar

-Dulęba. Warszawa: Muza SA.
  Google Scholar

Sennett, Richard. 2006. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym
  Google Scholar

kapitalizmie, przeł. Jan Dzierzgowski i Łukasz Mikołajewski. Warszawa: Muza SA.
  Google Scholar

Vanderburg, Willem H. 2003. „The contemporary university and the poverty of nations:
  Google Scholar

Rethinking the mission of STS”. Bulletin of Science, Technology & Society 23(4):
  Google Scholar

–235.
  Google Scholar

Wallerstein, Immanuel. 2007. Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, przeł. Adam
  Google Scholar

Ostolski. Warszawa: Scholar.
  Google Scholar

Winkler, Anna. 2019. „»Skromna propozycja« Jonathana Swifta: Powinniśmy zjadać
  Google Scholar

rocznie 100 000 dzieci. Z tego co zostanie róbmy rękawiczki”. Ale Historia, 23 grudnia.
  Google Scholar

Data dostępu: 07 marca 2022 r., https://wielkahistoria.pl/skromna-propozycja-jonathana-
  Google Scholar

swifta-powinnismy-zjadac-rocznie-100-000-dzieci-z-tego-co-zostanie-rodzice-niech-
  Google Scholar

-robia-rekawiczki/.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Czapnik, S. (2022). Skromna propozycja. Komentarz do refleksji Mirosława Karwata. Studia Krytyczne/Critical Studies, (10), 47–52. https://doi.org/10.25167/sk.4939

Autorzy

Sławomir Czapnik 
https://orcid.org/0000-0001-6479-5066

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.