Wiara i kryzys

O terapeutycznym wymiarze chrześcijaństwa


Abstrakt

Terapeutyczny wymiar chrześcijaństwa jest podważany na różne sposoby. W związku z tym rodzi się pytanie o to, czy nie wykorzystuje ono ludzkich kryzysów – lęku egzystencjalnego, doświadczeń granicznych – zamiast w ich ramach prowadzić w kierunku dojrzałego i spełnionego człowieczeństwa? Duszpasterstwo w duchu Jezusa Chrystusa musi mieć w takich sytuacjach charakter terapeutyczny, zarówno w sensie indywidualnym, jak i społecznym. Powodem jest to, że gromadzi ono ludzi wokół zbawczej obecności Bożej tak, że nie odczuwają oni konieczności zabezpieczenia swojej tożsamości przez samopotwierdzenie i wykluczenie. Duszpasterstwo terapeutyczne otwiera przestrzenie spotkania, w których to, co wypierane może zostać pojednawczo przepracowane. Wówczas ludzie będą życzyli sobie wzajemnie uczestnictwa w tym wszystkim, co daje pełnię życia. Chodzi o przestrzenie, w których także lęki egzystencjalne tracą swoją nieujarzmioną moc.


Słowa kluczowe

wiara; kryzys; chrześcijaństwo; lęki egzystencjalne; terapeutyczny wymiar chrześcijaństwa

Die deutschen Bischöfe. 2000. „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein.

Drewermann Eugen. 1991. Angst. In Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe. Peter Eicher (Hg.). Bd. 1. München: Kösel, 17–31.

Drewermann Eugen. 1991. Glauben in Freiheit oder Tiefenpsychologie und Dogmatik. Solothurn – Düsseldorf: Walter.

Hammarskjöld Dag. 1967. Zeichen am Weg. München – Zürich: Droemer Knaur.

Häring Bernhard. 1989. Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens. Bd. I. Freiburg – Basel – Wien: Herder.

Jonas Hans. 1994. Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen. Frankfurt a. M. – Leipzig: Insel.

Pfister Oskar. 1944. Das Christentum und die Angst. Eine religionspsychologische, historische und religionshygienische Untersuchung. Zürich: Artemis.

Ricoeur Paul. 2008. Hermeneutik der Idee der Offenbarung. In: An den Grenzen der Hermeneutik. Philosophische Reflexionen über die Religion. Hg., übersetzt und mit einem Nachwort versehen von V. Hoffmann, Freiburg – München: Karl Alber, 41–83.

Riemann Fritz. 200939. Grundformen der Angst. München: Ernst Reinhardt.

Taylor Charles. 2009. Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Tillich Paul. 1966. Systematische Theologie. Bd. 3. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk.

Tillich Paul. 19924. Die Krankheit zum Tode. Gesammelte Werke. Hg. von E. Hirsch und H. Gerdes, 24. und 25. Abteilung, Taschenbuchausgabe. Gütersloh.

Werbick Jürgen. 2018. Kleine Gotteslehre im Dialog mit Papst Franziskus. Freiburg – Basel – Wien: Herder.


Opublikowane : 2019-07-24


Werbick, J. (2019). Wiara i kryzys. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 23-38. https://doi.org/10.25167/sth.1038

Jürgen Werbick  werbick@t-online.de
Katholisch Theologische Fakulät der Westfälischen Univrsität Münster  Niemcy
https://orcid.org/0000-0003-3835-3517


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.