Konieczność czy wybór – w stronę edukacyjnego społeczeństwa osób starszych


Abstrakt

The ageing population of developed countries poses a challenge to State policy. At the same time, decreasing number of births increased the risk of negative natural growth. There is a shortage of manpower in the labour market. These and other indicators allow us to state that society will need its seniors in the public space. An extended life expectancy changes the perception of elderly people as an irreplaceable reservoir of resources of experienced professionals. This imposes a public obligation to conduct promotional activities in the direction of family policy, including elderly people. At the same time, elderly people themselves need a permanent education space adapted to their needs. This article presents the situation of elderly people, especially their opportunities in the area of educational activity in the situation of retirement. It tries to show how the requirement of informal and non-formal education becomes an obligation, and how much it is perceived by elderly people as external coercion.


Słowa kluczowe

starość edukacja osób starszych społeczeństwo edukacyjne polityka senioralna

Bakalarczyk R., Szwedzkie inspiracje, „Polityka Senioralna” 2017, http://polityka.zaczyn.org/senior-wspierany-w-najblizszym-otoczeniu-szwedzki-model-wsparcia-osob-starszych/, (27.09.2018).

Błaszczak A., Pracodawcy otwierają się na pracowników 50+, https://www.rp.pl/Rynek-pracy/310159937-Pracodawcy-otwieraja-sie-na-pracownikow-50.html (28.10.2017).

Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014, 27–29, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (23.09.2018).

Dzięgielewska M., Edukacja jako sposób przygotowania do starości, w: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, „Chowanna” 2009, t. 2 (33), 51.

GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania za rok 2014/2015, s. 7, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-wstepne-wyniki-badania-za-rok-20142015,10,1.html (29.09.2018).

GUS podał najnowsze dane. W Polsce jest coraz mniejsze bezrobocie, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/stopa-bezrobocia-lipiec-2018-r/nk6t05s (28.09.2018).

Jankowska E., Ryczkowski M. (red.), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w latach 2016–2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-latach-2016-2017,7,7.html (22.09.2018).

Kozek B., Brytyjczycy postanowili sprawdzić, w jaki sposób kształcenie osób starszych może im pomagać w zachowaniu sił fizycznych oraz umysłowych, http://polityka.zaczyn.org/senior-chce-sie-uczyc/ (21.09.2018).

Kozerska A., Obiektywne środowisko edukacyjne seniorów w Polsce, „Edukacja Dorosłych” 2013, 2, 54.

MPiPS, Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014–2020 w zarysie, https://das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20zarysie.pdf (21.09.2018).

Sendyk M., Osoby starsze w roli dziadków, w: A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków 2006, s. 151–159.

Sobierajski T., Uczenie się przez całe życie jako wyzwanie i szansa, „Polityka Senioralna” 2016, 1, 124–126.

Szymanek V. (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014, 19, https://www.gov.pl/documents/31305/0/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014_interactive_ok+%281%29.pdf/9c5e5068-5a03-6b80-ffb5-29eec1d46e2b(12.09.2018).

Szarota Z., Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy, w: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, „Chowanna” 2009, t. 2 (33), 83–84.

Szarota Z., Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2014, 1(84), 7–14.

Pobierz

Opublikowane : 2019-01-09


Duda, M. (2019). Konieczność czy wybór – w stronę edukacyjnego społeczeństwa osób starszych. Family Forum, 8, 125-140. https://doi.org/10.25167/FF/2018/125-140

Małgorzata Duda 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4986-0795

Dr hab. prof. UPJPII; socjolog, teolog; wieloletni nauczyciel studentów pracy socjalnej i nauk o rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; działalność naukową koncentruje na badaniach nad problemami społecznymi oraz sposobami ich przezwyciężania, w oparciu o zasoby tkwiące w rodzinie i społeczeństwie; ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru etycznego podejmowanych aktywności zawodów wsparcia społecznego; dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej; ekspert PKA, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji oraz Rady ds. Polityki Senioralnej w kadencji 2016-2020.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0