Kontakt

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89
45-061 Opole

Główna osoba do kontaktu

Wojciech Opioła
Sekretarz redakcji
+48 77 452 74 60

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński