ETYKA PUBLIKACJI

Aby zapobiegać nieetycznym lub niezgodnym z prawem praktykom, takim jak: ghostwriting,
ghost authorship,
guest authorship,
przypisanie sobie prawa do autorstwa cudzego utworu,

redakcja wdrożyła następujące procedury:
  1. Każdy złożony do publikacji artykuł jest weryfikowany pod kątem występowania wymienionych praktyk;
  2. Recenzenci oraz redaktorzy artykułów są wyposażeni w instrumenty umożliwiające ujawnienie wymienionych praktyk (w formularzu recenzji oraz w procesie redakcji merytorycznej i technicznej tekstu)
  3. Przed opublikowaniem artykułu autor/zy podpisują oświadczenie o nieużywaniu niedozwolonych praktyk.