Granice strefy Schengen a granice Unii Europejskiej – uwarunkowania normatywne


Abstrakt

Przedmiot artykułu stanowią uwarunkowania prawne definicji granic wewnętrznych i zewnętrznych w Unii Europejskiej i strefie Schengen oraz przełożenie ich na poszczególne rodzaje granic, z uwzględnieniem tych, na których sytuacja ulega zmianom w wyniku specyficznych uwarunkowań prawnych państwa oraz kryzysu migracyjnego. Artykuł wyjaśnia podstawy prawne granic wewnętrznych i zewnętrznych strefy Schengen i UE, rozpoczynając od ich kształtowania się aż do aktualnego statusu w krótkim odniesieniu do ich etymologii prawnej. Celem artykułu jest również określenie granic „obszaru bez granic”, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanej sytuacji na granicach wewnętrznych i zewnętrznych. Artykuł obejmuje wyłącznie uwarunkowania normatywne, bez szerszych odniesień do aspektu terytorialnego, ze względu na rozległość tematu oraz ograniczenia tekstowe. Należy postawić tezę, że w wymiarze normatywnym granice UE i strefy Schengen ulegają ujednoliceniu, pomimo różnic w wymiarze terytorialnym. Przepisy unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice podkreślają, że wspólne środki w zakresie przekraczania przez osoby granic wewnętrznych oraz kontroli na granicach zewnętrznych powinny odzwierciedlać acquis Schengen włączony w ramy prawne i instytucjonalne UE.


Słowa kluczowe

strefa Schengen; Unia Europejska; granice wewnętrzne; granice zewnętrzne; acquis Schengen; obszar bez granic

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-04


Szachoń-Pszenny, A. (2018). Granice strefy Schengen a granice Unii Europejskiej – uwarunkowania normatywne. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(1), 51-75. https://doi.org/10.25167/ppbs379

Anna Szachoń-Pszenny  szanna@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2353-3745


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0