"Pogranicze. Polish Borderlands Studies" to recenzowany kwartalnik naukowy, wydawany w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Profil kwartalnika odnosi się do studiów nad granicami i pograniczami oraz procesów i zjawisk, na które wpływ ma powstawanie i znoszenie granic. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów granicznych, w czasopiśmie publikują politolodzy, socjolodzy, geografowie, historycy, ekonomiści i przedstawiciele innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych.

Recenzujemy i publikujemy teksty w języku polskim oraz angielskim.

ISSN: 2545-160X (Online) ISSN: 2353-3781 (Print) DOI: 10.25167/ppbs


 
 

Nowy sekretarz redakcji czasopisma

2019-09-30

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01. października 2019 roku funkcję sekretarza redakcji czasopisma "Pogranicze. Polish Borderlands Studies" objął dr Lukas Vomlela (Uniwersytet Śląski w Opawie). 

Konkurs na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma

2019-05-26

Instytut Politologii zatrudni w wymiarze 1/3 etatu osobę na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma naukowego "Pogranicze. Polish Borderlands Studies".  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
20 - 2019 r.