"Pogranicze. Polish Borderlands Studies" to czasopismo naukowe, wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Dwuczłonowa nazwa wskazuje na obszar zainteresowań redakcji. Pogranicze – bo trzonem tematyki są politologiczne konteksty pogranicza. Polish Borderlands Studies - bo na łamy czasopisma zapraszamy także zagranicznych naukowców, zajmujących się badaniami nad granicą i pograniczem.

ISSN: 2545-160X (Online) ISSN: 2353-3781 (Print) DOI: 10.25167/ppbs


 
 

Nowy sekretarz redakcji czasopisma

2019-09-30

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01. października 2019 roku funkcję sekretarza redakcji czasopisma "Pogranicze. Polish Borderlands Studies" objął dr Lukas Vomlela (Uniwersytet Śląski w Opawie). 

Konkurs na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma

2019-05-26

Instytut Politologii zatrudni w wymiarze 1/3 etatu osobę na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma naukowego "Pogranicze. Polish Borderlands Studies".
MNISW
8 - 2017 r.