Pogranicza w perspektywie socjologicznej


Szczepański, M., & Śliz, A. (2014). Pogranicza w perspektywie socjologicznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 52-53. https://doi.org/10.25167/ppbs1016

Marek S. Szczepański 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1084-8211
Anna Śliz  asliz@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9112-3409


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0