Polityczne spory o upamiętnienie zbrodni na Wołyniu w polskim parlamencie


Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie dyskursu o upamiętnieniu zbrodni wołyńskiej na forum parlamentu III RP. Praca oparta została o analizę materiałów pochodzących bezpośrednio z polskiego parlamentu, takich jak: sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń sejmowych komisji, ale również o doniesienia medialne, publikowane w Internecie i prasie codziennej. Tekst otwiera synteza polskich debat nad samym zagadnieniem polityki historycznej oraz komparatystyka jej dwóch dominujących na przełomie XX i XXI w. nurtów: liberalnego i konserwatywnego. W dalszej części autor skrótowo przedstawia poglądy władz ukraińskich w okresie 1991-2014 na kwestię antypolskich działań OUN-UPA oraz ich implikacje na współczesny polski dyskurs w ramach polityki historycznej poświęcony upamiętnieniu ofiar rzezi na Wołyniu. Najobszerniejszą część pracy stanowi analiza debat oraz procesów legislacyjnych w polskim parlamencie poświęconych kwestiom uchwał upamiętniających wydarzenia lat 1943-1944. Na podstawie rzeczonego studium przypadku rysuje się proces ewolucji polskiej polityki historycznej w III RP a także jej bogate instrumentarium.


Słowa kluczowe

polityka historyczna rzeź wołyńska upamiętnienie polski parlament

Pobierz


Opublikowane : 2019-06-27


Bujak, P. (2019). Polityczne spory o upamiętnienie zbrodni na Wołyniu w polskim parlamencie. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 90-99. https://doi.org/10.25167/ppbs1021

Piotr Bujak  pogranicze@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3060-3657


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0